Fúkané izolácie

Väzníkový krov

Fúkaná izolácia je najlepšou možnosťou pre dokonalé tepelné a bezšpárové zaizolovanie väznikového krovu. Pri takomto type krovu a aplikácií minerálnej vaty Vám vznikne množstvo špár. Cez tieto špáry Vám bude unikať teplo a tým budú náklady na vykurovanie omnoho vyššie. Preto najlepšia možnosť izolácie väznikového je pomocou fúkanej izolácie.

Bezšpárová izolácia

Voľné fúkanie

Parozábrana a fúkanie pod tlakom